Brf Bäckhagen
Meny

Senaste Nytt

2021-09-21

BILÄGARE!

Skanska kommer att utföra asfaltering av hela Brf’s parkeringsområde på tisdag 5 och onsdag 6 oktober.

Under v 39 (27 september-1 oktober), görs fräsning framför ALLA garagen, varför parkering framför garagen ej är tillåten/möjlig under HELA veckan.

På tisdag 5/10 kommer översta mindre parkeringen och nedersta mindre parkeringen att vara helt AVSTÄNGD

pga asfaltering. Avspärrning kommer göras.

Stora mittenparkeringen är öppen för parkering på tisdag.

På onsdag förmiddag 6/10 är stora mittenparkeringen helt AVSTÄNGD pga asfaltering. Avspärrning kommer göras.

Översta/nedersta parkeringarna kan användas på onsdag eftermiddag.

Infart till boendedelen kommer att finnas.

Vi förstår att det blir stökigt en kort tid men ser fram emot en nyasfalterad och jämn parkering.

TACK FÖR ERT SAMARBETE!

13.09.2021

tradbeskar.png

08.09.2021

Medlemmarna i Brf Bäckhagen kallas till

ÅRSSTÄMMA

2021

Tisdag 28 september, kl.18.30

Plats: Musiksalen,

Lilla Sätraskolan,

Porfyrvägen 17, Gävle

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas i alla medlemmars brevlådor inom kort. Årsredovisning och revisionsberättelse finns att hämta under rubriken "Ladda ner" och vidare "Årsredovisning"

Kl 17.30 inbjuds medlemmarna först till ett allmänt fråge- och informationsmöte i samma lokal

Med anledning av fortsatt smittspridning av Covid-19 gäller fortfarande FHMs rekommendationer, dvs att hålla avstånd och att stanna hemma vid sjukdomssymptom. Styrelsen rekommenderar att endast 1 medlem per hushåll deltar.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Brf Bäckhagen

13.09.2021

INFORMATION FRÅN TELE2- Ändring i TV-utbud

Tidigare har vi kommunicerat att TV10 kommer till grundutbudet den 15 september 2021. Eftersom lanseringen av TV10 hänger ihop med TV6 kommer nytt lanseringsdatum kommuniceras med er fastighetsägare när diskussionerna om TV6 är klara.

tele2.se/fastighetsagare/tv10info

Här hittar du vanliga frågor och svar

fragetecken.jpg

Problem med skadedjur
Föreningen har genom Länsförsäkringar avtal med Nomor, ta kontakt med styrelsen för kontaktuppgifter och försäkringsnummer.

Jag vill ansöka om autogiro
Följ beskrivningen under fliken information

Det är stopp i min golvbrunn!
Rensning av golvbrunnen är ditt eget ansvar.

Min kran droppar!
Droppande kranar ansvarar medlemmen själv för, men dom bör lagas/bytas snarast då det medför en ökad vattenkostnad för föreningen.

Termostaten till elementet har gått sönder!
Ta kontakt med vicevärden så hjälper han dig.

Vår ytterdörr behöver behandlas!
Behandla ytterdörren får medlemmen sköta själv men kontakta vicevärden så står föreningen för oljan till detta.

Vi skulle vilja bygga en altan (eller någon annan byggnation)
Ta kontakt med styrelsen för att få det beviljat.

Brf. Bäckhagen - Fältspatvägen 6 - 806 31 Gävle - Epost: info@brfbackhagen.se